Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Yhdistyksen tarkoitus

Satamaoperaattorit ry toimii ahtausalan tiedon jalostajana, aktiivisena vaikuttajana ja toimintatapojen kehittäjänä jäsenyritystensä toimintaedellytysten jatkuvaksi parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

Yhdistys toimi Suomen Lastauttajain Liiton nimellä vuoteen 2003, jolloin liitosta tuli Satamaoperaattorit ry, Hamnoperatörerna rf. Yhdistys käyttää myös englanninkielistä nimeä Finnish Port Operators Association. Nykyisin yhdistyksellä on 41 jäsenyritystä, jotka toimivat 25 satamassa. Jäsenyritysten palveluksessa on noin

Jäsenyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli 50 miljoonaa tonnia (ilman nestebulkkia). 

Hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja sen asioita hoitavat hallitus sekä hallituksen alaisuudessa toimitusjohtaja ja hänen apunaan yhdistyksen toimisto. Yhdistyksen toimitusjohtaja on varatuomari Juha Mutru. Vuosittain kokoontuvia yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat yhdistyksen kevät- ja syyskokous.

Hallituksen kokoonpano:

 

Toimitusjohtaja Henri Kuitunen, puheenjohtaja
Steveco Oy

Toimitusjohtaja Matti Esko, jäsen
Oy Hangö Stevedoring Ab

 

Toimitusjohtajan varamies, Kimmo Lehtinen, jäsen
Finnsteve Yhtiöt

Toimitusjohtaja Timo Lehtinen, jäsen
Euroports Finland Oy

Toimitusjohtaja Markku Mäkipere, varapuheenjohtaja
Stevena Oy

Toimitusjohtaja Björn Palm, jäsen
Oy Hacklin Ltd

Toimitusjohtaja Jari Rantamaula, jäsen
Herman Andersson Oy


 

Satamien Kehittämisyhdistys

Satamaoperaattorit ry:n yhteydessä toimii Satamien Kehittämisyhdistys ry, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea jäsenyritystensä satamatoimintojen osaamista, teknistä ja toiminnallista kehittämistä, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja henkilöstön työhyvinvointia sekä alan myönteisen julkisuuskuvan vahvistamista ja satamatoimintojen merkityksen tiedostamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi itsenäisesti tai yhteistyötahojen kanssa koordinoida koulutusta, käynnistää tutkimushankkeita, käyttää konsultointipalveluita, järjestää seminaareja ja jakaa tunnustuksia.

 

Jäsenyydet

Satamaoperaattorit ry on Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n jäsenliitto, www.ek.fi.

Liitto on jäsenenä Brysselissä toimivassa Federation of European Private Port Operators (FEPORT)-organisaatiossa (www.feport.be), joka perustettiin v. 1993 valvomaan itsenäisten satamaoperaattoreiden (ahtaus- ja terminaalioperaattorit) etuja EU:ssa. FEPORT käsittelee mm. satama- ja liikennepoliittisia kysymyksiä, turvallisuus- ja ympäristöasioita, samoin kuin tullaukseen ja sisämarkkinakäytäntöihin liittyviä kysymyksiä.

Satamaoperaattorit ry on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä ja yhteisöissä: Logistiikan Tutkimus ja Kehitys LORDA ry, Meriliitto-Sjöfartsförbundet ry, Merioikeusyhdistys CMI, Shortsea Promotion Centre Finland, Suomen vesitieyhdistys ry.