Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020
Satamatoimijoiden korona-infoa / Q & A

Posted by Administrator (admin) on 25.03.2020 at 18:35:16
Suomi >>

RAHTILIIKENNE

Mistä satamista rahtiliikenne on sallittua?

Kaikista Suomen satamista.

Voiko varustamon työntekijä tulla Suomeen valvomaan lastin purkua tai lastausta?

Rajan antaman tiedon mukaan rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä maissa käynti on sallittua (esim. aluksen port captain). Henkilöiden tulee kuitenkin pysytellä sataman alueella ja noudattaa muita annettuja rajoituksia.

Muuta kautta kuin aluksella maahan tulevan varustamon työntekijän tulee todentaa tulonsa syy ja peruste. Perustelu voi olla esimerkiksi selvitys työpaikasta ja tehtävästä, työsopimus tai muu dokumentti, josta selviää työnantaja ja tehtävä ja mahdollisesti erikoistehtävän vaatimukset.

Voidaanko miehistönvaihtoja tehdä?

Rajan mukaan myös miehistönvaihdot ovat sallittuja normaalisti. Miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä. Raja ei voi taata muuta kuin pääsyn Suomeen, omaan kotimaahan pääsy on sitten eri asia. Osa varustamoista on lykännyt miehistönvaihtoja

Onko meriterveysilmoituksessa muutoksia?

Meriterveyslomake täytetään normaalisti. Aluksen saapumisilmoituksessa on vastattava meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Jos vastaus tähän kyselyyn on kyllä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää meriterveyslomake. Lisäksi on annettava vastaus ”kyllä” Portnetin saapumisilmoituksessa olevaan meriterveyskyselyyn. Portnet lähettää automaattisesti tiedon meriterveysilmoituksesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri tekee tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset.

Voiko alus joutua karanteeniin?

Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri tekee arvionsa mukaan päätökset tästä.

Onko luotsauksessa muutoksia?

Luotsien turvallisuuden varmistamiseksi Finnpilotin on saatava tieto, jos luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta, laivan henkilöstöllä on sairauden oireita tai laivalla on tartuntaepäily. Agentin on annettava tieto viimeistään luotsin tilauksen yhteydessä luotsinvälitykseen.

HENKILÖLIIKENNE

Mistä satamista henkilöliikenne on sallittua?

Henkilömatkustajaliikenteen rajanylityspaikkoja satamista ovat ainoastaan Helsingin, Maarianhaminan, Turun ja Vaasan satamat. Näistä satamista on sallittu vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Muista satamista rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii erillisen kertaluonteisen rajanylitysluvan.

Ohjeet rajan ylitykseen poikkeusolojen aikana

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Keitä 14 päivän karanteeni koskee?

Kaikki ulkomailta tulevat Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee pysyä erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Kuka Suomessa vastaa korona-asioista ja liikkumisesta?

Vastuuviranomaiset ovat Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos sekä Rajavartiolaitos.

THL tiedottaa omilla verkkosivuillaan, Twitterissä ja Facebookissa.

https://thl.fi/fi/

https://twitter.com/THLorg

https://www.facebook.com/thl.fi/

THL:n tiedotusmateriaalit

https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn

Rajavartiolaitos tiedottaa omilla verkkosivuillaan, Twitterissä ja Facebookissa.

https://www.raja.fi/tietoa/tiedotteet

https://twitter.com/rajavartijat

https://www.facebook.com/rajavartiolaitos

MUIDEN MAIDEN OHJEET

Mistä saan tietoa muiden maiden kuljetusrajoituksista?

UK on laatinut toimintaohjeet satamille

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance

EU kerää omille sivuilleen tietoja eri maiden asettamista kuljetusrajoituksista

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

EMSA tekee osaltaan listausta jäsenmaissa asetetuista rajoituksista

http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

Wilhelmsen Ships Agency kokoaa tietoa rajoituksista kartalle

https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

Shipbrokers Finland kerää tietoja verkkosivuilleen

https://shipbrokers.fi/uutiset/2020/eu-seuraa-kuljetuksiin-liittyvia-rajoituksia-eri-maissa/

Takaisin