Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 1.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 01.04.2020 at 16:33:40
Suomi >>

Satamatoimijoiden yhteiset koronakäytännöt

Laivameklarit, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit kokoavat satamia koskevat poikkeusolojen käytännöt yhteen ja jakavat yhteiset ohjeet jäsenyrityksille mahdollisimman pian. Käytännöistä tehdään käännös myös englanniksi.

Ohessa tähän mennessä sovittuja meriliikenteen käytäntöjä:

Saapuvalla aluksella on koronaepäily

• koronaepäilystä viestitään Portnetin meriterveysilmoituksella

• Portnetin kautta ilmoituksen saavat agentti, satama, Finnpilotin luotsinvälitys ja THL

• agentti ilmoittaa koronaepäilystä luotsintilauksen yhteydessä myös Finnpilotille

• THL:n päivystäjä hälyttää satamaan vastuulääkärin, joka tekee tarvittavat toimenpiteet ja päätökset

Saapuvalla aluksella todetaan korona

• alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen kuljetuksesta, sijoittamisesta ja mahdollisesta karanteenista

• valtio vastaa kustannuksista, jos sairastuneella ei ole osoitetta Suomessa

• Suomen laki ei tunne ryhmäkaranteenia, joten alusta ei voida asettaa karanteeniin.

• alus voidaan purkaa ja lastata suojatoimenpiteet huomioiden • alus voi jatkaa matkaa

Aluksen miehistön toiminta satamassa

• varustamon työntekijät ovat osa rahtiliikennettä eli rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä maissa käynti on sallittua

• sataman ulkopuolella saa käydä vain välttämättömästä syystä (esim. terveydenhoito)

• varustamolla voi olla omia rajoituksia aluksella työskentelystä, esim. maista ei pääse alukselle

• työskentelyssä tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Miehistönvaihdot

• miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä

• miehistö ei joudu 14 päivän karanteeniin maahan tullessaan

• miehistönvaihdot ovat sallittuja normaalisti

• miehistönvaihdoissa tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Tulossa muutos meriterveysilmoitukseen

Ilmoituksessa kysytään: saapuuko alus alueelta, jolla on kansainvälisesti merkittävä epidemia? Vastaus on nykyisin ’kyllä’ jokaisella saapumisella. Tulli ja THL ovat muuttamassa lomaketta.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan jatkossa joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön.

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Laivameklareiden varustamojäsenet

on liitetty mukaan HVK:n vesikuljetuspoolin joka toinen päivä tehtävään tilannekuvakyselyyn. Tämän kyselyn osalta yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin