Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 14.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 14.04.2020 at 15:47:44
Suomi >>

Rajan päivitetty ohje rajanylitykseen

Vain välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön rajan ylittävä liikenne on sallittua. Rajan ylittävällä työntekijällä on oltava työnantajan puolesta todistus työn välttämättömyydestä.

Pdf-lomake löytyy Laivameklareiden jäsensivuilta ja oheisesta linkistä TEMin sivuille.

Linkki: Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana

TTL:n päivitettyjä ohjeita

Ohjeita suojautumiseen työntekijälle https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

Itse tehdyt kasvomaskit https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ukk-itsetehdyt-kasvomaskit

EU komission ohje 8.4.2020

EU komissio on antanut jäsenmaille ohjeet, jotka koskevat merenkulun sekä tavara- ja rahtiliikenteen henkilöstön liikkumista. Q & A (suomeksi) ja ohjeet löytyvät komission sivuilta ja Laivameklareiden jäsensivuilta.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/QANDA_20_632

Valtion lisätalousarvio

Väylämaksujen poisto tältä vuodelta ei ollut mukana tässä lisäbudjetissa.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-toisesta-lisatalousarvioesityksesta-seka-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2021-2024

Koronakriisin exit-ryhmä on asetettu

Exit-ryhmä raportoi 1.5. mennessä toimenpiteistä kriisivaiheen taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi ja irtaantumisesta rajoitteista oikea-aikaisesti. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-kanslia-asetti-8-4-2020-valmisteluryhman-jonka-tehtavana-on-valmistella-nopealla-aikataululla-suunnitelma-suomen-tieksi-ulos-koronakri

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan tällä viikolla 15.4. ja perjantaina 17.4. klo 13.15.

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

HVK:n vesikuljetuspoolin kysely

tehdään keskiviikkona 15.4. Yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi. Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin