Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 14.5.2020

Posted by Administrator (admin) on 14.05.2020 at 15:06:18
Suomi >>

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopuun lomautuksista ja työttömyysturvasta

EK, KT, SAK, Akava ja STTK esittävät maan hallitukselle, että koronakriisin vuoksi työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Lue lisää: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/14/tyomarkkinakeskusjarjestot-sopuun-lomautuksista-ja-tyottomyysturvasta/

THL:n suositus kaikille Suomeen saapuville on päivitetty 14.5.

Maahan saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. Oman auton käyttöä suositellaan. Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Ohje eri kielillä löytyy THL:n aineistopankista https://aineistopankki.thl.fi/l/RLHxZ6KJTh87

Maahantuloon liittyvät suositukset alkaen 14.5.2020

Maahan saapuvan henkilön on syytä noudattaa edellä olevan THL:n suosituksen mukaista omaehtoista karanteenia. Sisärajavalvonta on voimassa 14.6. saakka. Tarkemmat ohjeet Rajan sivuilta: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Omaehtoinen karanteeni ei yleensä estä työskentelyä eikä maahan saapuvilla henkilöillä sen vuoksi ole oikeutta KELAn väliaikaiseen epidemiatukeen. Lue lisää: https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/suomen-rajaliikenteen-rajoitusten-14-5-vaikutukset-valiaikaisen-epidemiatuen-maksamiseen.

Merimiesten maissa käynti ja miehistönvaihdot alkaen 14.5.2020

Merimiesten maissa käyntiä satamapaikkakunnan alueella ei ole enää tarpeen rajoittaa 14.5. jälkeen. Rajan antama uusi ohje korvaa 15.4. annetun ohjeen vain välttämättömän asioinnin sallimisesta. Maissa käydessä tulee kuitenkin noudattaa THL:n ohjeita ja suosituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Merimiesten miehistönvaihdot toteutetaan normaalien menettelyiden mukaisesti. Varustamo tai varustamon edustaja vastaa järjestelyistä, jos miehistönvaihtoon tulossa olevalle merimiehelle halutaan 14 vuorokauden karanteeni terveydentilan varmistamiseksi ennen alukselle menoa. Rajalla voidaan myöntää tätä varten maahan saavuttaessa enintään 15 vuorokauden viisumi.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan maanantaisin ja torstaisin klo 13.15 mennessä Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/1F7A454BD8821956

Huoltovarmuuskeskuksen vesikuljetuspoolin kysely tehdään maanantaisin ja torstaisin klo 12 mennessä. Yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi. Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin