Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 19.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 19.03.2020 at 19:17:26
Suomi >>

Logistiikka-ammatit yhteiskunnan toimivuudelle kriittisiä

Valmiuslain käyttöönoton yhteydessä on määritelty yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset ammatit. Satama-ala on tällä listalla kokonaisuudessaan.

Kriittiseksi ammatiksi luokittelu merkitsee sitä, että näiden ammattilaisten pienillä lapsilla jatkuu päivähoito ja esiopetus ja 1-3 luokkalaisilla koulu. Muuta soveltamista ei kriittiseksi määrittelyllä ole ainakaan toistaiseksi.

Logistiikka ja tavarankuljetukset Euroopasta Suomeen

Jäsenmaiden liikenneministerit sopivat 18.3.2020 kokouksessaan, että kaikissa jäsenmaissa asetetaan elintärkeät kuljetukset ensisijalle mukaan lukien rajanylitykset. Toimet ovat kunkin jäsenmaan vastuulla.

Satamien tilannekuva

Huoltovarmuuskeskus kokoaa valtionhallinnolle satamatoiminnan tilannekuvan, johon voi vaikuttaa vastaamalla päivittäiseen webropol-kyselyyn ennen klo 13.15. HVK:ssa tehdään yhteenveto, joka toimitetaan kyselyn saajille.

Rajamuodollisuudet 18.3-13.4.

Rajan uudet Maahanpääsy ja Suomen kauttakulku ohjeet ajalla 18.3.-13.4.2020 on jaettu yhdistysten jäsenyrityksiin.

Luotsaukset

Luotsaukset hoidetaan normaalisti. Finnpilot Pilotage Oy on antanut oman asiakastiedotteen luotsaukseen liittyvistä toimenpiteistä. Asiakastiedote on jaettu yhdistysten jäsenyrityksiin.

Laivameklareiden suositus

Suomen Laivameklariliitto ry suosittelee, että agentit, laivanselvittäjät ja laivameklarit pyrkivät hoitamaan aluksen satamakäyntiin liittyvät tehtävät muulla tavoin kuin käymällä fyysisesti aluksella. Suositus on jaettu yhdistysten jäsenyrityksiin.

Kuljetusalan oma COVID-19 ohje

Työterveyslaitos ohjeistaa suojautumisessa kuljetushenkilöstöä, jotka työssään voivat olla tekemisissä COVID-19 koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa.

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kuljetusalalle

Päivittäistä tietoa koronatilanteesta

Wilhelmsen COVID-19 Global Port Restrictions Map

With the COVID-19 outbreak, ports are imposing various restrictions on vessels and crew. Click on each port or country in the map below to view port restrictions. Map will be updated on a daily basis, thrice per day. https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Ajantasainen Korona-tiedotus Suomessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Työsuojeluohjeistusta

Työterveyslaitoksen ohjeet ja linkkejä myös THL:n ohjeisiin

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

Tietoa suu-nenäsuojuksista ja hengityksensuojaimista

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

Siivousohje https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Suodattavan puolinaamarin pukeminen

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/Huoneentaulu_Polysuojaimen_pukeminen.pdf

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattorit ry (juha.mutru@satamaoperaattorit.fi) ja Suomen Laivameklariliitto ry (sari.turkkila@shipbrokers.fi).

Takaisin