Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 22.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 22.03.2020 at 16:57:45
Suomi >>

Rajamuodollisuudet/rahti

Kaikki Suomen satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Rajalta saadun tiedon mukaan rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä maissa käynti on sallittua (esim. aluksen port captain). Henkilöiden tulee kuitenkin pysytellä sataman alueella.

Rajalta saadun tiedon mukaan mahdolliset miehistönvaihdot ovat myös sallittuja normaalisti. Miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä. Raja ei kuitenkaan voi taata muuta kuin pääsyn Suomeen, omaan kotimaahan pääsy on sitten eri asia. Osa varustamoista on kuitenkin jo lykännyt vaihtoja.

Rajamuodollisuudet/matkustajat

Matkustajaliikenteen rajanylityspaikkoja ovat Helsingin, Maarianhaminan, Turun ja Vaasan satamat. Näistä satamista on sallittu vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Muista satamista rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii erillisen kertaluonteisen rajanylitysluvan. Länsi-Suomen merivartiosto myöntää rajanylitysluvan rajan ylittävälle matkustajaliikenteelle Långnäsin satamasta ja satamaan erillisen hakemuksen perusteella.

Pysyvän työsuhteen perusteella sisärajan ylittäminen on sallittua sunnuntaista 22.3.2020 klo 00.00 alkaen vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla. EK:n antaman tiedon mukaan niiden virolaisten työntekijöiden, joiden vielä sallitaan tulla Suomeen tulee esittää todistus tai sopimus työsuhteestaan, jotta rajatarkastaja voi arvioida maahantuloedellytykset (hoitoala, kriittiset tukialat, ym.)

Ohjeet rajan ylitykseen poikkeusolojen aikana https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Usein kysyttyä

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ukk_koronavirus

Rajavartiolaitos tiedottaa omilla verkkosivuillaan, Twitterissä ja Facebookissa.

https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet

https://twitter.com/rajavartijat

https://www.facebook.com/rajavartiolaitos

Lisäksi käytössä on päivystävä sähköposti ncc.rvle@raja.fi

Länsi-Suomen merivartiosto +358 294 1041 tai sähköpostilla info.lsmv@raja.fi

Marine Declaration of Heath (MDH)

Meriterveyslomake täytetään normaalisti. Aluksen saapumisilmoituksessa on vastattava meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Jos vastaus tähän kyselyyn on kyllä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää meriterveyslomake. Lisäksi on annettava vastaus ”kyllä” Portnetin saapumisilmoituksessa olevaan meriterveyskyselyyn. Portnet lähettää automaattisesti tiedon meriterveysilmoituksesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri tekee tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset.

Kuljetusalan oma COVID-19 ohje

Työterveyslaitos ohjeistaa suojautumisessa kuljetushenkilöstöä, jotka työssään voivat olla tekemisissä COVID-19 koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa. Ohjeet on käännetty myös englanniksi. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kuljetusalalle

THL:n ohjeet maahan saapuville 20.3.2020

Kaikki ulkomailta tulevat Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee pysyä erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Linkki ohjeisiin

THL tiedottaa omilla verkkosivuillaan, Twitterissä ja Facebookissa.

https://thl.fi/fi/

https://twitter.com/THLorg

https://www.facebook.com/thl.fi/

Logistiikka ja tavarankuljetukset Euroopasta Suomeen

EU kerää omille sivuilleen tietoja eri maiden asettamista kuljetusrajoituksista https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

EMSA tekee osaltaan listausta jäsenmaissa asetetuista rajoituksista

http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

Wilhelmsen Ships Agency kokoaa tietoa rajoituksista kartalle https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin