Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 23.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 23.03.2020 at 17:11:37
Suomi >>

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Kysely tehdään uudelleen huomenna. Kysely lähetetään yritysten johdolle, turvahenkilöstölle ja muille yhteyshenkilöille. Vastauksia pyydetään ti 24.3. klo 13.15 mennessä.

Hallituksen harkitsemat liikkumisrajoitukset

Yritysten kannattaa valmistautua mahdollisiin rajoituksiin. Työnantajan antama henkilökortti on varmaan riittävä takamaan oikeuden liikkumiseen. Työnantaja voi myös kirjoittaa lyhyen työtodistuksen, että henkilö on yrityksessä töissä, jos henkilökorttia ei ole.

Rajamuodollisuudet/rahti

Kaikki Suomen satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Rajan mukaan rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä maissa käynti on sallittua (esim. aluksen port captain). Henkilöiden tulee kuitenkin pysytellä sataman alueella.

Rajalta saadun tiedon mukaan mahdolliset miehistönvaihdot ovat myös sallittuja normaalisti. Miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä. Raja ei voi taata muuta kuin pääsyn Suomeen, omaan kotimaahan pääsy on sitten eri asia. Osa varustamoista on lykännyt miehistönvaihtoja.

HUOM! Tavaraliikenne välillä Naantali-Långnäs-Kapellskär kulkee kuten aiemminkin. Erityisesti pyydetään huomioimaan, että kuljetusyksikön kokonaispaino ilmoitetaan oikein.

Rajamuodollisuudet/matkustajat

Matkustajaliikenteen rajanylityspaikkoja ovat Helsingin, Maarianhaminan, Turun ja Vaasan satamat. Näistä satamista on sallittu vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

HUOM! Rajan tiedon mukaan Suomeen voi päästä työtehtävän vuoksi myös muutoin kuin satamassa käyvän aluksen mukana, jos siihen on painavat perusteet. Asia tulee perustella työnantajan antamalla dokumentilla. Passi mukaan! Maahanpääsy ratkaistaan rajalla tapauskohtaisesti.

Ohjeet rajan ylitykseen poikkeusolojen aikana https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Marine Declaration of Heath (MDH)

Meriterveyslomake täytetään normaalisti. Aluksen saapumisilmoituksessa on vastattava meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Jos vastaus tähän kyselyyn on kyllä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää meriterveyslomake. Lisäksi on annettava vastaus ”kyllä” Portnetin saapumisilmoituksessa olevaan meriterveyskyselyyn. Portnet lähettää automaattisesti tiedon meriterveysilmoituksesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri tekee tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset.

THL:n ohjeet maahan saapuville 20.3.2020

Kaikki ulkomailta tulevat Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee pysyä erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

TTL:n ja THL:n ohjeet suojautumisesta

Työterveyslaitos ja THL ohjeistavat suojautumisessa. Pidä metrin etäisyys! TTL: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kuljetusalalle ja

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Logistiikka ja tavarankuljetukset Euroopasta Suomeen

EU kerää omille sivuilleen tietoja eri maiden asettamista kuljetusrajoituksista https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

EMSA tekee osaltaan listausta jäsenmaissa asetetuista rajoituksista http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html

Wilhelmsen Ships Agency kokoaa tietoa rajoituksista kartalle https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin