Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 24.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 24.03.2020 at 17:24:16
Suomi >>

Finnpilotin COVID-19 tiedote on päivitetty

Luotsien turvallisuuden varmistamiseksi Finnpilotin on saatava tieto, jos luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta, laivan henkilöstöllä on sairauden oireita tai laivalla on tartuntaepäily. Agentin on annettava tieto viimeistään luotsin tilauksen yhteydessä luotsinvälitykseen. Finnpilotin tiedote löytyy Shipbrokersin jäsensivuilta ja operaattorit saavat sen tämän tiedotteen liitteenä.

EU Green Lanes

Komissio julkaisi 23.3. ohjeet ns. vihreiden kulkuväylien käyttöönotosta EU-maiden välisillä rajoilla.

• Jäsenmaiden on avattava kaikelle tavarankuljetukselle ns. vihreitä kulkuväyliä,

• Rajanylitykseen ei saisi kulua enempää kuin 15 minuuttia

• Jäsenmaiden tulee purkaa jo mahdollisesti asettamansa rajoitukset rajojen ylitykselle (esim. viikonloppu tai yörajoitukset)

• Kuljetusalan työntekijöitä koskeva paperityötä tulee vähentää (riittävää pitäisi olla: henkilöllisyystodistus, ajokortti ja kirje työnantajalta, sähköiset asiakirjat tulee hyväksyä).

COVID-19 | TRANSPORT KEEPS US GOING

Kuljetusalan eurooppalaiset järjestöt ovat julkaisseet yhteisen julkilausuman liikennesektorin merkityksestä yhteiskunnalle. Julkilausuma on julkaistu yhdistysten verkkosivuilla.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Kyselyyn voi vastata milloin vain, koska sen linkki pysyy samana koko ajan. Tulokset kootaan päivittäin klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön. Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Hallituksen harkitsemat liikkumisrajoitukset Suomessa

Yritysten kannattaa valmistautua mahdollisiin rajoituksiin. Työnantajan antama henkilökortti on todennäköisesti riittävä takamaan oikeuden liikkumiseen. Työnantaja voi myös kirjoittaa lyhyen työtodistuksen, että henkilö on yrityksessä töissä, jos henkilökorttia ei ole.

Rajamuodollisuudet

Satamatoimijoiden tiedotteessa on käsitelty rajanylityksen yksityiskohtia 22.3. Raja-asiaa koskeva tiedote on käännetty myös englanniksi ja liitetty jäsensivuille. Ohjeet rajan ylitykseen poikkeusoloissa löytyvät eri kielillä Rajan sivuilta

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Marine Declaration of Heath (MDH)

Aluksen saapumisilmoituksessa vastataan meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Jos vastaus tähän kyselyyn on kyllä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää meriterveyslomake. Lisäksi on annettava vastaus ”kyllä” Portnetin saapumisilmoituksessa olevaan meriterveyskyselyyn.

Portnet lähettää automaattisesti tiedon meriterveysilmoituksesta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri tekee tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset. Tullin meriterveysilmoitusta koskeva ohje (su-ru-en) on julkaistu Shipbrokersin jäsensivuilla.

TTL:n ja THL:n ohjeet suojautumisesta

Työterveyslaitos ja THL ohjeistavat suojautumisessa. Pidä metrin etäisyys!

TTL: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kuljetusalalle ja THL:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Logistiikka ja tavarankuljetukset Euroopasta Suomeen

Linkkejä eri tahojen tekemiin kuljetusrajoitusten kartoituksiin löytyy Shipbrokers Finland julkisilta verkkosivuilta https://shipbrokers.fi/uutiset/2020/eu-seuraa-kuljetuksiin-liittyvia-rajoituksia-eri-maissa/

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin