Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 24.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 24.04.2020 at 13:56:05
Suomi >>

Miehistönvaihdot

Huoltovarmuuskeskuksen kyselyssä on tullut esille ongelmia miehistönvaihdoissa satamissa. Miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä, jonka sujuvuus tulee taata poikkeusoloissa. Rajan antaman ohjeistuksen mukaan

• miehistönvaihto katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi ja se sallitaan

• siirtymisten aikana tulee välttää väkijoukkoja ja lähikontakteja (mm. mahdollisimman keskeytyksetön siirtyminen lentoasemalta / lentoasemalle, mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen välttäminen)

Ohjeet rajan ylitykseen poikkeusoloissa https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Koronarajoituksista irtautuminen

Hallituksen asettama valmisteluryhmä tekee 1.5. mennessä suunnitelman rajoitustoimenpiteistä irtaantumisesta ja siirtymisestä koronan etenemisen hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Hallituksen neuvottelu asiasta järjestetään 3.5. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paivitti-suomen-koronavirusstrategiaa-rajoitustoimia-mahdollista-purkaa-asteittain-ja-hallitusti

Konttinyrkki kokoontui 24.4.

Merikuljetukset kulkevat tällä hetkellä normaalisti. Ajalla 4.5.-15.6. on rahdin puutteen vuoksi odotettavissa kapasiteettileikkauksia lähes kaikilta isoilta varustamoilta ja näiden alliansseilta. Vaikutukset Suomeen ovat vielä epäselvät. Konttipulaa ei kuitenkaan ole näköpiirissä ja feeder-liikenteen odotetaan jatkuvan normaalisti. Seuraava konttivarustamojen ja viranomaisten tapaaminen on 19.5.

Viro on poistanut väylämaksut vuodeksi

Viro on jo poistanut väylämaksut vuodeksi alkaen 1.4.2020. Tallinnan sataman tiedote

https://www.ts.ee/en/vessels-entering-estonian-ports-exempted-from-fairway-dues-for-one-year-from-april-1-2020/

Alusten saniteettitodistuksille jatkoaika

Maailman terveysjärjestö WHO on muuttanut käytäntöä koskien alusten saniteettitodistuksia (Ship Sanitation Certificates). Aikaisemmin kunnan tai kaupungin terveystarkastaja voi myöntää vanhentuneelle todistukselle jatkoajan vain 30 päiväksi kerrallaan. Muutoksen jälkeen 30 päivän jatkoaikoja voi myöntää myös useamman peräkkäin. Toimintatapa on väliaikainen ja sillä on tarkoitus helpottaa toimintaa poikkeusoloissa.

Joustoa alusjätevapautuksiin

Traficom ei peru myönnettyjä alusjätevapautuksia, vaikka ehto kahden viikon käyntivälistä suomalaisessa satamassa ei täyttyisi. Satama ja varustamo voivat sopia jätemaksuista, jos aluksella on voimassa oleva jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen tai sataman kanssa. Lisätiedot: Ville-Veikko Intovuori, Traficom, puh. 029 534 6642.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan maanantaisin ja torstaisin klo 13.15 mennessä

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

HVK:n vesikuljetuspoolin kysely

tehdään maanantaisin ja torstaisin klo 12 mennessä. Yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi. Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin