Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 28.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 28.03.2020 at 16:03:16
Suomi >>

Liikkuminen Uudenmaan ja muun maan välillä

Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välinen liikenne on rajoitettu 27.3.-19.4.2020 välisenä aikana.

Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella ja muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Poliisi valvoo liikkumista ja voi määrätä sakkoa rikkomuksista.

Sallittua on Uudenmaan sisäinen liikkuminen, tavaraliikenne ja työmatkat sekä liikkuminen painavan henkilökohtaisen syyn takia, kuten lapsen tapaamisoikeus tai lähiomaisen kuolema. Poliisin pyynnöstä henkilön on annettava selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Työnantajan antama henkilökortti on todennäköisesti riittävä takamaan oikeuden liikkumiseen. Työnantaja voi myös kirjoittaa lyhyen työtodistuksen, että henkilö on yrityksessä töissä, jos henkilökorttia ei ole.

Toiminta koronaepäilyn suhteen ja aluksen karanteeni

Suomessa kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen miehistön jäsenen hoidosta. Ilmoitus sairastumisesta tehdään Portnetin meriterveysilmoituksella. Suomen lain mukaan alusta ei voida asettaa karanteeniin. Laivameklareiden jäsensivujen Q & A on päivitetty näiltä osin. Sivulle on lisätty toimintaohje koronaepäilyn suhteen ja tietoa aluksen karanteenista.

Satamatoimijoiden yhteiset ohjeet tulossa

Laivameklarit, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit kokoavat satamia koskevat poikkeusolojen toimintaohjeet yhteen ja jakavat yhteiset ohjeet jäsenyrityksille mahdollisimman pian.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta Tulokset kootaan jatkossa joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön.

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin