Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 3.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 03.04.2020 at 16:31:55
Suomi >>

Satamatoimijoiden yhteiset koronakäytännöt

Laivameklarit, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit ovat koonneet satamia koskevat poikkeusolojen käytännöt yhteen. Kooste on käännetty myös englanniksi ja toimitettu jäsenyrityksiin. Koostetta päivitetään tarvittaessa.

LVM valmistelee lakiesitystä väylämaksujen poistosta

Alustavan tiedon mukaan poisto koskee kaikkia aluksia takautuvasti vuoden alusta lukien ja tänä vuonna maksetut maksut palautetaan varustamoille. LVM valmistelee lakiesitystä ja se tulee sidosryhmille lausuntoa varten. Jos esitys etenee toivotulla tavalla ja se hyväksytään eduskunnassa lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä, se tulee voimaan 1.7.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja alennetaan

EK:n tiedote: https://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2020/04/02/tyonantajan-elakemaksu-alenee-26-prosenttiyksikkoa-loppuvuodeksi/

Työterveyslaitos on antanut toimintaohjeet satamiin ja rahtilaivoille 2.4.

Satamien ohje

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

Rahtilaivojen ohje

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

Tulossa muutos meriterveysilmoitukseen

Ilmoituksessa kysytään: saapuuko alus alueelta, jolla on kansainvälisesti merkittävä epidemia? Vastaus on nykyisin ’kyllä’ jokaisella saapumisella. Tulli ja THL ovat muuttamassa ohjeistusta ja tiedottavat heti, kun muutos on tehty.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön. Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Kyselyyn kannattaa vastata erityisesti silloin, kun tilanne muuttuu joiltain osin. Vapaamuotoiset kommentit ovat tervetulleita. Yhteenvedot päätyvät anonyymeinä valtionjohdon ja viranomaisten käyttöön, joten vastaamalla voi vaikuttaa asioihin.

Laivameklareiden varustamojäsenet

on liitetty mukaan HVK:n vesikuljetuspoolin joka toinen päivä tehtävään tilannekuvakyselyyn. Tämän kyselyn osalta yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin