Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 30.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 30.03.2020 at 15:59:56
Suomi >>

Toiminta koronaepäilyn suhteen ja aluksen karanteeni

THL ohjeistaa lääkärit. Kunkin sataman alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen miehistön jäsenen hoidosta. Ilmoitus sairastumisesta tehdään Portnetin meriterveysilmoituksella. Suomen lain mukaan alusta ei voida asettaa karanteeniin.

Merenkulun harjoittajat ja heidän edustajansa

Pyydän teitä muistuttamaan kaikkia edustamienne aluksen päälliköitä ja varustamoja siitä, että meriterveysilmoitus pitää antaa ajoissa Tullin määräyksen 3/2018 mukaisesti. Alukseen fyysisesti kosketuksiin joutuvilla henkilöillä, esimerkiksi luotseilla, on oltava ajoissa tietoa aluksella olevista terveysriskeistä voidakseen ryhtyä tarvittaviin varotoimiin ennen alukseen astumista. Tullin määräys 3/2018 https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-maarays-suomeen-saapuvia-ja-suomesta-lahtevia-aluksia-koskevasta-ilmoitusmenettelysta

Finnpilot ja korona

Luotsien turvallisuuden varmistamiseksi Finnpilotin on saatava tieto, jos luotsattavalla laivalla on todettu koronavirusta, laivan henkilöstöllä on sairauden oireita tai laivalla on tartuntaepäily. Agentin on annettava tieto viimeistään luotsin tilauksen yhteydessä luotsinvälitykseen.

Meriterveysilmoitusten määrä on noussut

THL on saanut 13.3.2020 jälkeen ainakin 11 eri aluksen lähettämän meriterveysilmoituksen, joka on enemmän kuin tavallisesti. Korona-tapauksessa laivalla tai satamassa toimitaan paikallisen harkinnan mukaan. THL vastaa päivystystoiminnasta Suomessa. Päivystäjän sähköpostiin tulee viesti Portnetin meriterveysilmoituksesta. THL on nostanut omaa valmiuttaan käsitellä näitä ilmoituksia.

Tulli ja korona

Käy tullitoimipaikoilla ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa se on välttämätöntä. Suosi siis sähköistä asiointia. Henkilösuojainten ja eläinten tuonnissa ja viennissä on uusia rajoituksia. Tullin toimintaan liittyvät muutokset löytyvät sivulta https://tulli.fi/korona

Liikkuminen Uudenmaan ja muun maan välillä

Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välinen liikenne on rajoitettu 28.3.-19.4.2020 välisenä aikana. Sallittua on Uudenmaan sisäinen liikkuminen, tavaraliikenne ja työmatkat sekä liikkuminen painavan henkilökohtaisen syyn takia, kuten lapsen tapaamisoikeus tai lähiomaisen kuolema. Poliisin pyynnöstä henkilön on annettava selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Työnantajan antama henkilökortti on todennäköisesti riittävä takamaan oikeuden liikkumiseen. Työnantaja voi myös kirjoittaa lyhyen työtodistuksen, että henkilö on yrityksessä töissä, jos henkilökorttia ei ole.

Satamatoimijoiden yhteiset ohjeet tulossa

Laivameklarit, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit kokoavat satamia koskevat poikkeusolojen toimintaohjeet yhteen ja jakavat yhteiset ohjeet jäsenyrityksille mahdollisimman pian.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan jatkossa joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön.

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.f

Takaisin