Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 31.3.2020

Posted by Administrator (admin) on 31.03.2020 at 16:11:22
Suomi >>

Tulli muistuttaa meriterveysilmoituksesta

Erityisesti henkilöillä, jotka joutuvat fyysisesti kosketuksiin alukseen, on tarve saada tieto terveysriskistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luotsaukselle ja luotseille on ehdottoman tärkeää saada tieto laivalla olevasta terveysriskistä hyvissä ajoin ennen laivaan astumista. Jos luotsit sairastuvat tai joutuvat eristyksiin koituu tästä suurta haittaa rahtialusliikenteelle.

Olisi hienoa, jos edustajat voisivat etupainotteisesti muistuttaa varustamoja ja aluksen päälliköitä meriterveysilmoituksen ajoissa antamisen tärkeydestä silloin, kun aluksella havaitaan terveysriski. Useimmat varustamot ja päälliköt ovat varmaankin tästä jo tietoisia, mutta jo yhden epätietoisen henkilön valistaminen on vallitsevassa epidemiatilanteessa arvokasta.

Hallitus jatkoi aikaisempia rajoituksia 13.5. saakka

Koulut jatkavat etätyöskentelyä, yli 70-vuotiaiden suositellaan pysyvän kotona ja yli 10 henkilön kokoontumisia ei järjestetä ennen 13.5.

Uudenmaan maakunnan rajat pysyvät kiinni 19.4. saakka. Sallittua on Uudenmaan sisäinen liikkuminen, tavaraliikenne ja työmatkat sekä liikkuminen painavan henkilökohtaisen syyn takia, kuten lapsen tapaamisoikeus tai lähiomaisen kuolema. Poliisin pyynnöstä henkilön on annettava selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Lisäksi ravintolat suljettaneen 31.5. saakka. Take away -myynti sallitaan.

Muutoksia työlainsäädäntöön

Lainsäädäntö mahdollistaa lomauttamiset lyhyemmillä yt-neuvotteluajoilla ja lomautusilmoitusajoilla, kuin normaalisti. Laki on voimassa 1.4. – 30.6.2020.

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/26/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/

Satamatoimijoiden yhteiset koronakäytännöt

Laivameklarit, Satamaliitto ja Satamaoperaattorit kokoavat satamia koskevat poikkeusolojen käytännöt yhteen ja jakavat yhteiset ohjeet jäsenyrityksille mahdollisimman pian.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta Tulokset kootaan jatkossa joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön.

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Kuljetusrajoitusten seurantaa verkossa

UNECE

Observatory on Border Crossings Status due to COVID-19 Home

Baltic Ports Organisation

http://www.bpoports.com/covid-19-baltic-ports-keep-running.html

Shipbrokers Finland

https://shipbrokers.fi/uutiset/2020/eu-seuraa-kuljetuksiin-liittyvia-rajoituksia-eri-maissa/

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin