Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 6.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 06.04.2020 at 16:00:38
Suomi >>

Raja on antanut oman ohjeensa miehistövaihdoista ja miehistön liikkumisesta satamassa 3.4.

Kirje on jaettu jäsenyrityksille, (HUOM! muutos 4.4.) ja julkaistu Laivameklareiden jäsensivuilla. Rajan ohjeistus on saman sisältöinen kuin 1.4. jaetussa Satamatoimijoiden koronakäytännöt ohjeessa on todettu.

• miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä

• miehistönvaihdot ovat sallittuja normaalisti, lisäksi siirtymisten aikana tulee noudattaa karanteenisuosituksia (mm. keskeytyksetön siirtyminen lentoasemalta / lentoasemalle, julkisen liikenteen välttäminen). Viisumivelvollisuus on voimassa niillä kansalaisuuksilla, joilta viisumi vaaditaan.

• varustamon työntekijät ovat osa rahtiliikennettä eli rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä maissa käynti on sallittua

• sataman ulkopuolella saa käydä vain välttämättömästä syystä (esim. terveydenhoito)

• suomalainen miehistö ei joudu 14 päivän karanteeniin maahan tullessaan, alukselta Suomeen poistuvaan oireettomaan suomalaiseen tai Suomessa pysyvästi oleskelevaan merenkulkijaan taikka aluksen huoltoon ja muuhun aluksen käyttöön keskeisesti liittyvään henkilöön ei sovelleta karanteenimääräyksiä. Turhia kontakteja ja julkisia paikkoja tulee kuitenkin välttää mahdollisuuksien mukaan tartunnan ehkäisemiseksi.

”Konttinyrkki” seuraa konttiliikenteen tilannetta

Viranomaisten ja konttitoimijoiden yhteistyöryhmä seuraa konttiliikenteen tilannetta ja vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen. Ryhmä kokoontui perjantaina 3.4. ja totesi, että Suomessa ei ole tällä hetkellä konttipulaa. Tilanne voi vaikeutua huhtikuun lopussa tai toukokuussa, mutta nyt tilanne on hyvä. Konttinyrkki kokoontuu seuraavan kerran 24.4.

Lisätiedot: sari.turkkila@shipbrokers.fi tai matti.aaltonen@traficom.fi

Väylämaksuille saa lykkäystä

Väylämaksuille voi tällä hetkellä (koronan aikana) hakea maksunlykkäyksen kuukaudeksi eräpäivästä eteenpäin ilman viivästyskorkoa ja vakuutta. Pyynnössä ilmoitetaan mille laskuille tai jaksoerittelyille maksunlykkäystä haetaan. Lisätiedot: luottoasiakkuus.perinta@tulli.fi

Muutos meriterveysilmoitukseen

Ilmoituksessa kysytään: saapuuko alus alueelta, jolla on kansainvälisesti merkittävä epidemia? Vastaus olisi nykyisin ’kyllä’ jokaisella saapumisella. Tulli on muuttanut soveltamista. Kohtaa epidemia-alueelta (kyllä/ei) saapumisesta sovelletaan 6.4.2020 lukien väliaikaisesti vain aluksiin, jotka saapuvat alueelta, missä on todettu muu kuin COVID-19-viruksen aiheuttama kansainvälisesti merkittävä epidemia. Muutoin ilmoitus täytetään normaalisti.

ITIC kiertokirje konossementtien käytöstä 31.3.

Hyödyllistä tietoa kaikille agenteille: https://iticinsure.com/t/I41-6T1YZ-8436IWTW4C/cr.aspx

Huoltovarmuuden kannalta kriittisen henkilöstön COVID-19 testaus

THL:n mukaan COVID-19-tutkimuksia voidaan ottaa työterveyslääkärin tai kunnan tartuntatautilääkärin arvion perusteella, jos näin voidaan mahdollistaa tai nopeuttaa huoltovarmuuden kannalta kriittisen henkilön paluuta töihin. Paikallinen epidemiatilanne ja testauskapasiteetti vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ja miten paljon voidaan tehdä testejä.

Lisää tietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan joka toinen päivä eli ma, ke ja pe klo 13.15 Huoltovarmuuskeskuksen käyttöön. Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/5CCF9EF1826544CB

Laivameklareiden varustamojäsenet

on liitetty mukaan HVK:n vesikuljetuspoolin joka toinen päivä tehtävään tilannekuvakyselyyn. Tämän kyselyn osalta yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin