Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden Korona-tiedote 7.5.2020

Posted by Administrator (admin) on 07.05.2020 at 15:56:10
Suomi >>

Suositus meri- ja maahenkilöstön työskentelystä

Useat eri organisaatiot mm. International Chamber of Shipping, BIMCO, FONASBA, Intercargo ja Intertanko ovat yhdessä työstäneet suosituksen, jossa käydään läpi maa- ja merihenkilöstön yhteistyötä koronan aikaan. Suositus Covid-19 Ship-Shore Personnel Interface Guidelines 6 May 2020, jaetaan jäsenyrityksille tämän tiedotteen liitteenä.

IMOn kiertokirje miehistönvaihdoista

Usea eri organisaatio on yhdessä IMOn kanssa laatinut ohjeet sujuvien miehistönvaihtojen toteuttamiseen koronan aikana. Linkki: IMO Circular letter 4204 / Add.14 Crew Change Protocols

Rajaliikenteen muutokset 14.5.-14.6.

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan alkaen 14.5.2020 Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallimalla työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella. Linkki: Rajavartioston tiedote 7.5.20

Esitys väylämaksujen poistosta 2020

Väylämaksulakia ehdotetaan muutettavan väliaikaisesti niin, että väylämaksua ei peritä enää ollenkaan loppuvuonna 2020 ja alkuvuodesta jo maksetut maksut palautetaan varustamoille. Esitys on menossa eduskunnan käsittelyyn viikolla 20 eli ensi viikolla.

Merimiehet ja karanteeni

Merihenkilöstön ei tarvitse noudattaa suositusta karanteeninomaisista olosuhteista työvuorojen välillä tai lomautuksen vuoksi maahan tullessaan. Julkisen liikenteen osalta ehdoton suositus on sen välttäminen. Oma auto, vuokra-auto, taksi tms. on siis ensisijainen vaihtoehto ja julkinen ainoastaan, jos näitä palveluja ei ole saatavissa.

Huoltovarmuuskeskuksen kysely satamatoiminnasta

Tulokset kootaan maanantaisin ja torstaisin klo 13.15 mennessä Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/1F7A454BD8821956

Huoltovarmuuskeskuksen vesikuljetuspoolin kysely

tehdään maanantaisin ja torstaisin klo 12 mennessä. Yhteyshenkilö on Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi Hänelle voi antaa myös suoraan palautetta tilanteesta.

Kommentit ja kysymykset

Tämän tiedotteen kokoaa yhteistyössä Satamaoperaattoreiden kanssa sari.turkkila@shipbrokers.fi

Takaisin