Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden koronakäytännöt 2, 15.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 17.04.2020 at 14:16:27
Suomi >>

Hyviä käytäntöjä kaikille satamassa työskenteleville

• vältä kaikessa asioinnissa lähikontaktia

• suosi sähköisiä dokumentteja

• pidä muihin satamassa työskenteleviin yhteyttä sähköpostilla, puhelimella, radiopuhelimella tai muulla sähköisellä välineellä

• pese kädet huolellisesti saippualla ja/tai käsidesillä taukojen yhteydessä

• yski ja niistä oikein, vältä kasvoihin koskemista

• jos koet sairauden oireita, toimi välittömästi työnantajan antamien ohjeiden mukaan

• käytä hanskoja tai työkäsineitä aina, kun se on mahdollista

• pidä mahdollisimman vähän työntekijöitä kerrallaan työhuoneessa tai ajoneuvossa

• pidä ‘sosiaalinen etäisyys’ muihin satamassa työskenteleviin silloin kun lähikontakti on välttämätön, suositus 1 – 2 metriä

• vältä yhteisessä käytössä olevien esineisiin koskemista (paperit, kynät, kahvat, valokatkaisijat, työvälineet)

• pidä henkilökortti tai työnantajan todistus liikkumiseen mukanasi

Hyviä käytäntöjä työnantajalle

• varmista, että kaikilla työntekijöillä on tiedossa toimintaohje sairaustapauksen varalta

• huolehdi yhteisessä käytössä olevien esineiden, työpisteiden ja yhteistilojen pesusta tai desinfioinnista:

• ohjeista erilliset sosiaalitilat eri ryhmille - ei käydä kaikki kaikissa vessoissa

• järjestä yleisten tilojen siivous tiheämmin

• pidä työvuorot ja tiimit erillään toisistaan:

• suunnittele työvuorot niin, että lähi- ja etätyöjaksot vaihtelevat

• käytä esim. whatsappia töiden jakamiseen

• toteuta vuoronvaihdot ilman vuorojen kohtaamista

• ohjeista tulemaan työtehtävään suoraan kotoa käymättä yhteisissä tiloissa

• ohjeista ryhmiä pitämään tauot eri aikoihin

• jaa kriittiset työntekijät eri työvuoroihin tai eri työpisteisiin

Sataman yleisten tilojen käyttö

• rajoita henkilömäärää erilaisissa asiakaspalvelutiloissa

• teippaa palvelupisteiden lattiaan etäisyyssuositukset (1-2 m)

• asenna mahdollisuuksien mukaan suojapleksit asiakaspalvelupisteisiin

• poista julkisista tiloista oleskelua ja kokoontumista helpottavat mukavuudet kuten juoma-automaatit, penkit ja pöydät jne

• tutki onko ilmanvaihtoratkaisuilla saatavissa hyötyjä

Meriliikenteen käytännöt

Saapuvalla aluksella on koronaepäily

• koronaepäilystä viestitään Portnetin meriterveysilmoituksella

• Portnetin kautta ilmoituksen saavat agentti, satama, Finnpilotin luotsinvälitys ja THL

• agentti ilmoittaa koronaepäilystä luotsintilauksen yhteydessä myös Finnpilotille

• THL:n päivystäjä hälyttää satamaan vastuulääkärin, joka tekee tarvittavat toimenpiteet ja päätökset

Saapuvalla aluksella todetaan korona

• alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen kuljetuksesta, sijoittamisesta ja mahdollisesta karanteenista

• valtio vastaa kustannuksista, jos sairastuneella ei ole osoitetta Suomessa

• Suomen laki ei tunne ryhmäkaranteenia, joten alusta ei voida asettaa karanteeniin

• alus voidaan purkaa ja lastata suojatoimenpiteet huomioiden

• alus voi jatkaa matkaa

Miehistönvaihdot (päivitetty 15.4.)

• miehistönvaihto katsotaan välttämättömäksi liikenteeksi ja se sallitaan

• siirtymisten aikana tulee välttää väkijoukkoja ja lähikontakteja (mm. mahdollisimman keskeytyksetön siirtyminen lentoasemalta / lentoasemalle, mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen välttäminen)

• viisumivelvollisuus on voimassa niillä kansalaisuuksilla, joilta viisumi vaaditaan

Merimiesten maissa käynti (päivitetty 15.4.)

• merimiesten maissa käyntiä ei sallita kuin välttämättömästä syystä (esim. lääkärissä tai apteekissa käynti)

• satama-alueella tehtävät työt ja liikkuminen ovat sallittuja satamanpitäjän ohjeiden mukaisesti

• satama-alueelta (rajanylityspaikalta) poistuminen edellyttää mainitun välttämättömän syyn olemassaoloa

Matkustajat

• ulkomailta tulevat Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella. Heidän tulee pysyä erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan eli pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

• kaupunki vastaa aluksilla saapuvien matkustajien ohjeistamisesta

Maakuljetusten käytäntöjä (lisätty 15.4.)

• rajaviranomainen vastaa Schengen-alueen sisärajatarkastuksista

• tavaraliikenne liikkuu rajoituksitta

• kuljettajat ovat osa tavaraliikennettä, ts. he saavat työskennellä toimeksiantonsa mukaisesti, mutta välttäen sosiaalista kanssakäymistä ja lähikontakteja

• rekkoja kuljettajineen Suomeen kuljettavat varustamot pitävät aluksella tarjolla THL:n ammattiliikenteen kuljettajille laadittuja ohjeita

• suosi sähköisiä rahtiasiakirjoja

• pidä sosiaalinen etäisyys, kun on tarve asioida kasvokkainen

• muista käsidesi/käsienpesu mikäli käsitellään paperidokumentteja

• varmista kuljettajille tarkoitettujen sosiaalitilojen siivous

• pidä ammattiliikenteen ohjetta esillä sopivissa paikoissa satamassa

Ulkomailta saapuva rekkakuljettaja

• Kuljettajan ilmoittautuessa laivalla sairaaksi hänet sisällytetään aluksen antamaan meriterveysilmoitukseen

• Lääkinnälliseen hoitoon ohjaus kunkin satamakaupungin tartuntatautivastuulääkärin määrittelemien ohjeiden mukaan

• Satama osoittaa rekka-autolle tilapäisen pysäköimispaikan, minne se jää odottamaan uutta kuljettajaa sairastuneen tilalle

• Kuljettaja ottaa yhteyttä ajojärjestelijään/huolitsijaan keskeytyneestä kuljetuksesta

• Rahdinantaja/kuljetusliike huolehtii rekan desinfioinnista ja jatkokuljetuksesta

• ‘THL ohje ammattikuljettajille’ opastaa kuljettajia heidän liikkuessaan sataman ulkopuolella

Lisätiedot

THL:n ohjeet Yleiset ohjeet

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Ohje ammattiliikenteen kuljettajille:

https://aineistopankki.thl.fi/l/DL6N_tD-xDrg (kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, puola, turkki) Tulli painattaa ohjetta jaettavaksi

TTL:n ohjeet

Rahtilaivat https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

Satamat https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

Rajan ohjeet rajan ylitykseen

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Takaisin