Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta30.3.2020


15.4.2020

         Practices of port operators with regard to coronavirus 2
       löytyvät englanninkieliseltä sivulta (UK lipun takaa)


Satamatoimijoiden koronakooste / Q & A 3.4.2020

Posted by Administrator (admin) on 06.04.2020 at 16:09:09
Suomi >>

Onko matkustaminen sallittua?

• sallittua on vain Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n tai ETA:n jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden paluuliikenne, välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne

• henkilöliikenne on sallittua Helsingin, Långnäsin, Turun ja Vaasan satamista

• muista satamista rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii erillisen kertaluonteisen rajanylitysluvan.

• Suomeen tulevat matkustajat ohjataan 14 vuorokauden karanteeniin

• kaupunki vastaa matkustajien ohjeistuksesta

• satamanpitäjällä voi olla omia ohjeita satamassa kulkemisen reiteistä tai erikseen osoitetuista kulkualueista

Mistä satamista rahtiliikenne on sallittua?

• Rahtiliikenne on sallittua kaikista Suomen satamista.

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella on koronaepäily?

• koronaepäilystä viestitään Portnetin meriterveysilmoituksella

• Portnetin kautta ilmoituksen saavat agentti, satamayhtiö, Finnpilotin luotsinvälitys ja THL

• agentti ilmoittaa koronaepäilystä luotsintilauksen yhteydessä myös Finnpilotille

• THL:n päivystäjä hälyttää satamaan vastuulääkärin, joka tekee tarvittavat toimenpiteet ja päätökset

Miten toimitaan, jos saapuvalla aluksella todetaan korona?

• alueellinen vastuulääkäri päättää sairastuneen kuljetuksesta, sijoittamisesta ja mahdollisesta karanteenista

• valtio vastaa kustannuksista, jos sairastuneella ei ole osoitetta Suomessa

• Suomen laki ei tunne ryhmäkaranteenia, joten alusta ei voida asettaa karanteeniin.

• alus voidaan purkaa ja lastata suojatoimenpiteet huomioiden

• alus voi jatkaa matkaa

Miten aluksen miehistön tulee toimia satamassa?

• varustamon työntekijät ovat osa rahtiliikennettä eli rahdin purkuun ja lastaukseen liittyvä satama-alueella käynti on sallittua

• sataman ulkopuolella saa käydä vain välttämättömästä syystä (esim. terveydenhoito)

• varustamolla voi olla omia rajoituksia aluksella työskentelystä, esim. maista ei pääse alukselle

• työskentelyssä tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Voiko miehistönvaihtoja tehdä?

• miehistönvaihdot ovat osa rahtiliikennettä

• miehistönvaihdot ovat sallittuja normaalisti

• maahan saapuvan aluksen miehistö ei joudu 14 päivän karanteeniin maahan tullessaan

• miehistönvaihdoissa tulee noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita

Mistä saa lisätietoa?

Rajan ylitys poikkeusoloissa https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan satamassa https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-satamat

Työterveyslaitoksen ohjeet toimintaan rahtilaivoilla https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-rahtilaivat

Takaisin