en  se  fi 

En aktiv och erkänd påverkare vid den logistiska knutpunkten

Hamnoperatörerna rf är en riksomfattande arbetsgivar- och näringspolitisk intressebevakningsorganisation för sammanslutningar som idkar stuveri- och terminalverksamhet samt för andra sammanslutningar som producerar godshanterings- och logistiktjänster i hamnarna. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar främja verksamhetsförutsättningarna för en lönsam verksamhet och för en kontinuerlig utveckling.

På dessa webbsidor
  • får Du kännedom om Hamnoperatörerna rf :s verksamhet
  • kommer Du via länkarna till webbsidorna för de viktigaste operatörerna i de finländska hamnarna

 ------------------------------

 

God Jul och Gott Nytt År 2015!

 

DEMONSTRATION 18.9.2015

Arbetstagarorganisationerna ha meddelat att de arrangerar en demonstration mot den Finska regeringens besparningsåtgärder på fredag, den 18. September 2015. I samband med demonstrationen en omfattande strejk på olika industrin arrangeras.

Enligt Bil- och Transportbranchens Arbetarförbund AKT strejkar stuvare i alla finska hamnar 24 timmar från fredag 18.9. kl. 06.00 på morgon tills lördag 19.9. kl. 06.00 på morgon. På fredag skall AKT också arrangera strejker på sina andra sektorer som lastbiltransporter och terminaler.

 ------------------------------