en  fi  se 

En aktiv och erkänd påverkare vid den logistiska knutpunkten

Hamnoperatörerna rf är en riksomfattande arbetsgivar- och näringspolitisk intressebevakningsorganisation för sammanslutningar som idkar stuveri- och terminalverksamhet samt för andra sammanslutningar som producerar godshanterings- och logistiktjänster i hamnarna. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar främja verksamhetsförutsättningarna för en lönsam verksamhet och för en kontinuerlig utveckling.

På dessa webbsidor

KOLLEKTIVAVTALET FÖR STUVERIBRANSCHEN 1.2.2019 – 31.1.2021

 

Förvaltningsorganen för Bil- och Transportbranschens arbetarförbund AKT rf och Hamnoperatörerna rf har 1.2.2019 godkänt det uppnådda förhandlingsresultatet som kollektivavtal för stuveribranschen. Det två-åriga avtalet följer den allmänna linjen för sina lönejusteringar. Lönerna höjs fr.o.m. 1.2.2019 med 1,6 procent och 1.2.2020 med genomsnittet för exportindustrin.