en  se  fi 

En aktiv och erkänd påverkare vid den logistiska knutpunkten

Hamnoperatörerna rf är en riksomfattande arbetsgivar- och näringspolitisk intressebevakningsorganisation för sammanslutningar som idkar stuveri- och terminalverksamhet samt för andra sammanslutningar som producerar godshanterings- och logistiktjänster i hamnarna. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar främja verksamhetsförutsättningarna för en lönsam verksamhet och för en kontinuerlig utveckling.

På dessa webbsidor
  • får Du kännedom om Hamnoperatörerna rf :s verksamhet
  • kommer Du via länkarna till webbsidorna för de viktigaste operatörerna i de finländska hamnarna