en  fi  se 

En aktiv och erkänd påverkare vid den logistiska knutpunkten

Hamnoperatörerna rf är en riksomfattande arbetsgivar- och näringspolitisk intressebevakningsorganisation för sammanslutningar som idkar stuveri- och terminalverksamhet samt för andra sammanslutningar som producerar godshanterings- och logistiktjänster i hamnarna. Föreningens ändamål är att för sina medlemmar främja verksamhetsförutsättningarna för en lönsam verksamhet och för en kontinuerlig utveckling.

På dessa webbsidor
De finska hamnoperatörernas förbund, Satamaoperaattorit ry, och transportarbetarnas fackförbund AKT har slutit ett nytt kollektivavtal för åren 2017-2021. Avtalet är uppdelat i två perioder, en fastställd två-årsperiod 1.2.2017 - 31.1.2019 och därefter en valbar fortsättningsperiod 1.2.2019 - 31.1.2021.